Freudianska föreningen

     

Arche Press

Det postmoderna tillståndet av Jean-François Lyotard gavs ut på Arche Press i september 2016. Texten utgör en återkommande referens i samtalet om vår samtid, och är ett av flera skäl till att vi nu vill ge ut den i bokform. Översättningen är gjord av Mats Leffler och Håkan Liljeland. Boken innehåller ett förord av Sven-Olof Wallenstein där Det postmoderna tillståndet placeras in i Lyotards verk, medan Per Magnus Johansson i sitt efterord utifrån en psykoanalytikers och idéhistorikers perspektiv diskuterar frågan om de stora berättelsernas roll för människan, ett av de teman i boken som mest uppmärksammats. Det postmoderna tillståndet kan beställas från nätbokhandlarna Adlibris och Bokus.

I februari 2019 utkom antologin Universitetets gränser under redaktion av Peter Josephson och Thomas Karlsohn. I antologin medverkar idéhistoriker och historiker verksamma vid universiteten i Uppsala, Göteborg och Lund samt vid Södertörns högskola och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Universitetets gränser kan beställas från nätbokhandlarna Adlibris och Bokus.

I maj 2019 utkom Konsten att se långt. Nya perspektiv på Evert Taube av Martin Nyström. Nyström är sedan 1993 huvudkritiker för klassisk musik och opera på Dagens Nyheter och har en bred bakgrund i svenskt musikliv. Han är uppvuxen och bor i Göteborgs skärgård. Konsten att se långt kan beställas från nätbokhandlarna Adlibris och Bokus.

I september 2019 utkom Korpral Lorties brott. Traktat om fadern av Pierre Legendre, i översättning av Mats Leffler och Ingrid Rosén och med förord av Per Magnus Johansson. Läs mer om bokens innehåll och hur den kan beställas.

Psykoanalytiker och idé- och lärdomshistoriker Per Magnus Johansson är förlagsansvarig.

Presskontakt: Per Magnus Johansson, permagnusjohansson@gmail.com

Beställningar kan mailas till: info@freudianska.org.