Freudianska föreningen

     

Pierre Legendre: Korpral Lorties brott

På vilket sätt kan en attack mot en regeringsinstitution vara ett fadermord? Hur kan detta brottsliga agerande samtidigt vara det förtvivlade uttrycket för önskan om en plats i en familj och ett omgivande samhälle? Vilka risker och möjligheter finns inneboende i det rättsliga maskineri som har ansvaret att döma om vansinne och skuld? Vilken roll spelas i denna process av media och de kliniska experterna, och vilken betydelse har de montage av texter och myter som varje kultur vilar på?

Med utgångspunkt i de händelser den 8 maj 1984, då den unge kanadensiske korpralen Denis Lortie tog sig in i Quebecs nationalförsamling med avsikt att ”döda regeringen”, undersöker den franske rättshistorikern och psykoanalytikern Pierre Legendre i ”Korpral Lorties brott” strukturerna för härstamning, reproduktion, moderskap och faderskap i västerlandet av idag. I hans reflektioner införlivas socialantropologi, relevanta delar av den västerländska filosofin och idéhistorien, skönlitteratur och rättshistoriska analyser med ett psykoanalytiskt betraktelsesätt.

Pierre Legendre (f. 1930) är psykoanalytiker och rättshistoriker verksam i Paris, med ett omfattande skrivet verk bakom sig. I Per Magnus Johanssons förord introduceras Legendres verk och teoretiska positioner, med särskilt avseende på texten om korpral Lortie. Översättningen är gjord av Mats Leffler och Ingrid Rosén. Boken presenterades första gången vid Bok- och biblioteksmässan 2019.

Läs Per Magnus Johanssons förord till Korpral Lorties brott.

Boken kan beställas från Freudianska föreningen och kostar 300 kr + porto. Beställningar mailas till: info@freudianska.org.

Pierre Legendre: Korpral Lorties brott


_______
Freudianska föreningen
Stora Nygatan 13
411 08 Göteborg
e-post: info [@] freudianska.org