Freudianska föreningen

     

Innehåll Arche nr 42-43

Arche nr 42-43

Arche nr 42-43

Per Magnus Johansson

Den ömsesidiga kulturen. Le Corbusier och det franska

Johan Linton

Från cyklopens kyss till ikonens blick. Optiska experiment och omvänt perspektiv i rysk modernism.

Fabian Heffermehl

Det omvända perspektivet

Pavel Florenskij

Pavel Florenskij och den ryska teologins vara eller icke-vara

Elena Namli

Ikonarkitekturens psykologi

Claes Caldenby

Robert Antelmes förvissning

Håkan Liljeland

Hämnd?

Robert Antelme

Robert Antelme eller litteraturens sanning

Georges Perec

Om Robert Antelme. Samtal

Jean-Pierre Saez

"Det är ett nytt slags diaspora..."

Riccardo Steiner

Eugen Bleuler och Sigmund Freud. Psykoanalysens möte med den akademiska psykiatrin

Annika Stiebe

W. G. Sebald

Håkan Möller

En historia som har förblivit stum

Michel Foucault

Sommar 2012, I-III

Håkan Möller

Orsakernas alkemi

Johan Linton

>> Beställning och prenumeration


_______
Freudianska föreningen
Stora Nygatan 13
411 08 Göteborg
tel: 031 155470