Freudianska föreningen

     

Innehåll Arche nr 52-53

Arche nr 52-53

Arche nr 52-53

Per Magnus Johansson

Om uteslutandet av den andre

Per Magnus Johansson & Georg Klein

Haenel och mannen som försökte stoppa förintelsen

Håkan Liljeland

Jan Karski

Yannick Haenel

Var är vi hemma?

Agnes Heller

Kulturellt minne, identitet och civilsamhälle

Agnes Heller

Sovjet 1969

Magnus Ljunggren

Dikter

Håkan Möller

Exodus

Per Klingberg

Mitt mode

Ulf Karl Olov Nilsson

Vågor, hav, farkoster för tid

Johan Linton

Motkultur

Claes Caldenby

Saknadens fält

Robert Azar

Le Corbusier - samtal med Giuliano Gresleri

Johan Linton

Vetenskap och historia - samtal med Tore Frängsmyr

Thomas Karlsohn

Om Freuds överföringsbegrepp

Peter Sand

Mötöverföring - kurens gräns eller möjlighet?

Annika Stiebe

En personlig introduktion

Eszter Szalczer

Kerstin

Eszter Szalczer

Inferno i trötthetssamhället

Astrid von Rosen

Den grekiska tragedins historiska moment

Jean-Pierre Vernant


>> Beställning och prenumeration_______
Freudianska föreningen
Stora Nygatan 13
411 08 Göteborg
tel: 031 155470