Freudianska föreningen

     

Arche utsedd till Årets kulturtidskrift 2018

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter och Samfundet De Nio har 2018 tilldelat priset för Årets kulturtidskrift till Arche.

Juryns motivering lyder:
"I en tid med ett allt mer självbekräftande samtalsklimat bjuder Arche in läsaren till fördjupad förståelse och reflektion kring människans inre och yttre världar. Tidskriften, som ges ut av Freudianska föreningen, verkar i en humanistisk tradition med tyngdpunkt i kontinental teori, och sträcker sig med självklarhet ut ur nuets trånga glipa för att famna erfarenheter som vunnits för länge sedan och nyss. Det sker utan rågångar mellan psykoanalys, arkitektur, idéhistoria och estetik, med ett inkluderande tilltal men utan att tveka inför långsam läsning. Arche påminner var och en av oss om att det är ett arbete att bli människa, ett åtagande som aldrig upphör. Gediget till innehåll, med ett rikt bildmaterial och vackert formgivet blir Arche inte bara en tidskrift, men ett bokverk man vill bevara och återvända till.”

Priset delades ut för 23:e gången i ordningen. I år, liksom förra året, vid en ceremoni på Rönnells antikvariat i Stockholm. Priset bestod av 40.000 kronor skänkta av samfundet De Nio och ett konstverk av Torsten Ridell, utvalt i samarbete med Multipel.nu.

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter arrangerar Årets kulturtidskriftspris med syfte att visa på den bredd och kvalitet som finns bland svenska kulturtidskrifter. Övriga nominerade 2018 var tidskrifterna: Dissidentbloggen, Essä, 10TAL och Örnen och kråkan.

Per Magnus Johansson tacktal för priset:
"Stort tack till det ärorika Samfundet De Nio, till Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter och tack till Multipel.nu för det vackra konstverket. Priset – årets kulturtidskrift 2018 – betyder mycket för oss; vi är en grupp människor som under en tid, närmare bestämt sedan 2002, har försökt att försvara en humanistisk tradition, värjt oss mot att stämma in i de körer där alla är överens, vi har försökt premiera noggrannhet och uthållighet, försvarat ett kosmopolitiskt anslag, föreställt oss att estetik och etik kan sammanföras i en tidskrift, aldrig glömt att det finns flera viktiga ledtrådar för att förstå den komplicerade och stundtals skrämmande verklighet vi lever i. Vi har också tänkt att psykoanalys, arkitekturhistoria, idéhistoria, poesi, skönlitteratur och bildkonst kan befrukta varandra och från olika utgångspunkter belysa vår utsatthet. Och viktigaste av allt; att arbetet fortsätter och att det leds av ett gott och känsligt omdöme. Tiden kräver det av oss. Vi kommer att fortsätta att försöka anstränga oss".

Paris den 6:e oktober 2018 - Per Magnus Johansson – redaktör för kulturtidskriften Arche


Information in English: Arche receives prize for Cultural Journal of the Year 2018.

Informations en français: Arche reçoit le prix du Journal culturel de l'année 2018.

Information in polish: Arche receives prize for Cultural Journal of the Year 2018.


_______
Freudianska föreningen
Stora Nygatan 13
411 08 Göteborg
tel: 031 155470
e-post: info [@] freudianska.org