Freudianska föreningen

     

Redaktion för Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur

Redaktör och ansvarig utgivare: Per Magnus Johansson
Biträdande redaktörer: Mats Leffler & Annika Stiebe
Layout & bildredaktör: Johan Linton
Redaktionssekreterare: Jonas Gilbert & Johan Stålberg

Redaktionskommitté: Mathias Alvidius, David Arvidsson, Joel Danielsson, Elin Mårtensson Elmrud, Mikael Färnkvist, Gunilla Hallerstedt, Mia Hägg, Erica Lundqvist, Irina Karlsohn, Thomas Karlsohn, Håkan Liljeland, Ulf Karl Olov Nilsson, Johannes Nordholm, Ingrid Rosén, Astrid von Rosen, Peter Sand

Redigering: Andreas Stiebe

ISSN: 2000-7817

Arche utges med stöd från Statens kulturråd.

>> Beställning och prenumeration


_______
Freudianska föreningen
Stora Nygatan 13
411 08 Göteborg
tel: 031 155470
e-post: info [@] freudianska.org